Se alla

Skolfam

Skolfam, en insats för den enskilde familjehemsplacerade eleven och samhällsekonomin

Onsdag 30 maj 2018

Liberalerna har reserverat sig mot beslutet att avbryta Skolfam, då den alternativa lösning som den är presenterad i BSN inte tydligt visar hur man avser driva arbetet innehållande de delar i Skolfam som vi idag vet ger goda resultat.

Den resurs som tilldelats kommer huvudsakligen att arbeta med kartläggning av behov för eleven där sedan befintlig organisation skall stå för insatserna. Det är kring dessa insatser som det råder stor oklarhet i förslaget hur det kommer att fungera utifrån elevens individuella behov och situation.

Skolfam teamet har haft ett helhetsansvar för att de behov som identifieras, analyseras, där rätt insatser planeras, genomförs och följs upp där arbetssättet som tillämpats säkerställer att insatserna övertid anpassas för eleven skall nå sina mål. Skolfam har haft en klar och tydlig uppgift, en tydlig organisation med rätt kompetens i teamet för att lösa uppgiften med en tydlig metodik och arbetssätt i botten, där teamet fått möjlighet arbeta tillsammans och övertid finslipat samarbetet och arbetssätten. Detta har ett värde i sig och bidrar starkt till att Skolfam har den framgång den faktiskt visat sig ha även i Lidköping.

Liberalerna är starkt emot att vi bryter upp ett fungerande arbete som Skolfam och ånyo skapar stor osäkerhet kring hur dessa barn och unga i behov av stöd skall få det stöd de så väl behöver. Vi kan inte fortsätta att ändra förutsättningarna fram och tillbaka för dessa barn där kontinuitet i insatserna och stödet kanske är särskilt viktigt.

Liberalerna vill att Skolfam återupptas, och har motionerat om en finansiering för att fortsatt driva och vidareutveckla Skolfam!