Se alla

Den politiska viljan finns hos Liberalerna

Onsdag 30 maj 2018

Liberalerna är i dagsläget i opposition i Lidköping men vi gör vad vi kan för att driva en aktiv och kreativ politik inom alla områden. Skolan är ett av de områden där vi naturligt är mest aktiva och det är av den anledningen vi även valt att engagera oss politiskt. Under senare år har vi lämnat in flertalet motioner som går ut på att skaffa fler vuxna i skolan, att se till så att lärare får ökad kompentens inom NPF samt att elever skall få ett ökat stöd med hjälp av fler specialpedagoger m.m. Vi vill även göra förändringar som stöttar elever med eller utan särskilda behov i form av mer konkret lärande från pedagoger istället för som i dag allt för mycket självsökande av kunskap. Till detta vill vi skapa bättre lärmiljöer och har därför lämnat in motion om att se över den fysiska miljön så att den på ett bättre sätt kan stötta lärandet för alla elever.

Inom Liberalerna har vi har den poliska och egna viljan att se till att alla och då menar vi alla barn och unga skall få möjligheter till en bra skolgång som är den enskilt viktigaste parametern för hur man senare lyckas i livet.

Vi är mycket medvetna om hur otroligt svårt det är att få det stöd man har rätt till och kommer fortsatt göra vad vi kan för att få till en förändring både på nationell nivå och i vår kommun.

Vi återkommer under månaderna fram till valet med vad vi vill göra i Lidköping