Se alla

Motion – Religionsfrihet för en fungerande Integration

Onsdag 6 juni 2018

Det kommer rapporter och skrivs i media om att förskolepersonal kontrollerar småflickors klädsel. Föräldrar kräver att förskolepersonalen ser till att deras barn har slöja på sig hela dagen och förskolepersonalen har i många fall svårt att inte medverka till detta. I Lidköping har mig veterligt ännu inga rapporter kommit om detta och motionens intention är att förhindra att detta kan ske även i Lidköping.

Förskolan och skolan ska vara en oas fri från religiös och ideologisk påverkan. Det ska vara en plats som ger barn möjligheter att växa som individer. Det ska inte vara en plats där integration och jämställdhet motverkas. Skollagen är tydlig vad gäller jämställdhet och individens frihet och integritet. I Sverige råder religionsfrihet men det får inte misstolkas, det innebär att jag har en frihet att utöva en religion men även en frihet att inte göra det.

De förskolor och personal som säger ja till att övervaka att flickor har slöja på inskränker på barnens rättigheter. Förskolan talar då om för barnet att det är acceptabelt att göra skillnad mellan pojkar och flickor. Man visar även att det skulle vara skillnad mellan barnen beroende på deras bakgrund.

Detta strider helt mot Liberala värderingar som värnar varje enskild individs frihet och möjlighet att växa som individ oavsett bakgrund eller familj.

Med anledning av det ovan anförda yrkar Liberalerna i Lidköping att:

  • All personal i förskola och skola ska få ökad kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck liksom nödvändigt stöd för att kunna hantera frågor om religiöst tvång i förskolan och skolan.
  • Kommunen som huvudman kommunicerar till alla förskolor att skollagens skrivningar om jämställdhet gäller och vad det betyder för förskolans verksamhet
  • Kommunens tillsyn när det gäller alla förskolor ska innehålla granskning av verksamheten utifrån läroplanens mål och pedagogisk kvalitet men också kring frågor om integration och jämställdhet.