Se alla

Motion – Inför parkering med P-Skiva i Lidköping

Måndag 12 augusti 2013

Det är av yttersta vikt att det är så få hinder som möjligt för turister och lidköpingsbor att besöka Lidköpings centrum.

Vi tror inte att parkeringsavgiften som sådan är ett stort hinder för att besöka vårt centrum men däremot visar det på en skillnad att parkera på ett av de shoppingcentra som finns jämfört med centrumhandeln.

Vi anser att så många hinder som möjligt för centrumhandeln bör rivas och istället skapa förutsättningar.

Folkpartiet föreslår därför att:

Lidköpings kommun byter ut dagens system parkeringsavgifter till parkering med P-Skiva