Se alla

Motion – Delning av Kultur- och fritidsnämnd

Måndag 17 juni 2013

 

I en motion till fullmäktige föreslår Folkpartiet att kultur- och fritidsnämnden ska delas för att ge kulturen och fritiden möjlighet att utvecklas under var sin nämnd. Förslagsställaren argumenterar utifrån utgångspunkten att kulturen och fritiden (idrotten) behöver utvecklas oberoende av varandra. Kommunstyrelsen har skickat motionen till kultur- och fritidsnämnden för yttrande.

KF Motion (FP) om delning av KFN