Se alla

Motion – Bygg inte bostäder i Hamnstaden

Onsdag 16 maj 2018

Lidköpingsbor har väntat länge på Hamnstadsprojektet och i dagsläget finns ännu ingen klarhet i när bostadsbyggande kommer att bli en verklighet. I dagsläget ser vi heller inte hur mycket bostäder som kan byggas då miljöföroreningar och tillståndsgivningar inte ser ut att lösas och föresenas.

Sedan beslutet om Hamnstaden togs har mycket hänt vilket förändrat både tidsplaner och bostadsområdets storlek och utformning.

Den senaste tillkomna försening av byggnationer med anledning av miljötillstånd för nytt reningsverk tillsammans med alla andra bakslag anser vi nu ger en skyldighet till halt och ny inriktning. Det är dags att tänka om och tillåtas tänka nytt.

I andra kommuner har man sedan länge gått från ide, till inflyttning och vi står fortfarande och stampar utan resultat. Framtidstro och förtroendet för om det någonsin kommer att bli något överskuggar och begränsar tillväxten av vår kommun. Vi som politiker har ett ansvar att kommuninvånarna får maximal nytta av skattepengarna och att inte använda mer pengar än nödvändigt.

Hamnstaden har även fått en omvänd effekt på bostadsbyggnaden i Lidköping då det i praktiken istället blivit en bromskloss för alternativa bostadsbyggande under flera år. Vi vill nu sända en signal om att det är dags att bygga på andra ställen så att bostadsbyggandet på allvar kommer igång.

Liberalerna ser nu att området istället bör komma kommuninvånarna till del genom ett fritids och rekreationsområde med restauranger och caféer i anslutning till Vänern. Lidköping ligger vid Vänern men ändå en bit ifrån och det är på allvar dags att ändra på det nu och då inte gällande bostadsbyggnation.

Anlägg ett rekreationsområde för promenader, joggning, skateboard, rullskridskor m.m. och gör plats för restauranger och caféer med sjöutsikt.

Använd de områden som skulle bebyggas till grönområden för grill, fotboll, frisbee, lek och picknic m.m. för alla.

Det än i dag olösta problemet med biltrafiken som vid bostadsbygge i Hamnstaden än mer skulle täppa igen vägarna i centrum får dessutom en annan och mildare problemställning. Detta ger då fortsatta möjligheter för biltrafik till och från centrum på ett bättre sätt. Tvingande begränsningar av biltrafiken som skulle gå ut över centrumhandeln behöver ej tas fram.

Anlägg behövliga parkeringsplatser på det område som i dagsläget inte är byggbart pga. Miljöutsläpp.

Bostadsbyggnation i Lidköping måste sätta fart och då går det inte att invänta bostäder i hamnstaden Vi ser istället förtätning samt påbyggnation av befintliga fastigheter samt att bostadsbyggnation kan ske på Framnäsområdet samt platsen där båtgården i dagsläget är.

För att skapa utrymme på Framnäsområdet för byggnation behöver en anläggning för fotboll och friidrott skapas. En ny båtgård går att anlägga tex. vid Örslösa rondellen och behöver inte ligga i anslutning till Vänern då transport för sjösättning ändå behöver göras.

Liberalernas envisa kamp och övertalning för ett badhus i Framnäsområdet verkar nu få effekt och fler partier ansluter sig numera till vår linje och då passar en helhet med rekreation och fritidsområde än bättre in.

Med anledning av det ovan anförda yrkar Liberalerna i Lidköping:

Att kommunfullmäktige ges möjlighet att revidera och omvärdera tidigare inriktning gällande Hamnstaden.