Se alla

Motion – ”Porrfilter” i Skolans nätverk

Fredag 13 april 2018

Den senaste tidens medierapportering har handlat om barns och ungas ökade tillgång till pornografi, ofta på skoltid. På nationell nivå har vi fått rapporter om barn ända ner i åttaårsåldern som berättar om ”äckliga bilder”, samt tonåringar som vittnar om press att ställa upp på förnedringssex. En direkt konsekvens av pornografin, enligt dem själva. Hur är det då i Lidköping? På ställd fråga i BSN om vi har filter installerade är svaret nej. Har barn i Lidköpings skolor surfat på olämpliga sidor? Det vet vi inte, men tror vi barn är så annorlunda här?

Regeringens beslut om en nationell strategi för skolans digitalisering har som målsättning att kunna garantera svenska elever en likvärdig tillgång till teknik. Vi i Lidköping lägger stor vikt vid detta och har kommit långt vad gäller att digitalisera skolarbetet. Barn och unga i Lidköping har tidigt tillgång till läsplattor och datorer i skola och förskola och använder dessa verktyg flitigt.

Vi lägger också stor vikt vid att arbeta med normer och värderingar och ge våra barn och unga sunda värderingar att ta med sig vidare i livet med en sund syn på bland annat samlevnadsfrågor där skolan måste vara bra på att föra dialogen med eleverna om sexualitet och samlevnad. Att göra det möjligt för elever att surfa på olämpliga sidor på de digitala verktyg som skolan tillhandahåller rimmar dåligt med det värdegrundsarbete vi alla håller så högt i Lidköping.

Vi kan inte acceptera att barn och unga exponeras för material som enligt forskningen producerar attityder och värderingar tvärtemot dem skolan kämpar så hårt för, oavsett om det gäller att surfa på pornografiska sidor eller för den delen på sidor som innehåller extremt våld, våldsbejakande islamism mm. Självklart skall vi ha filter installerade i våra skolor och förskolors nätverk som blockerar tillgången till sidor på nätet som inte är förenliga med våra grundläggande värderingar.

Påståenden som att ”det räcker att installera filter i barnens huvuden” håller inte, och visar i bästa fall prov på okunskap. I värsta fall är det ett sätt att kunna sticka huvudet i sanden. Skulle vi lägga samma ansvar på barn gällande att förhålla sig till cigaretter, alkohol och åldersgräns på biofilmer?

Med anledning av detta yrkar Liberalerna i Lidköping att:

  • Lidköpings kommun inför ett filter mot olämpliga sidor på samtliga skolors och förskolors nätverk.
  • Lidköpings skolor och förskolor får i uppdrag att se över hur man ytterligare kan stärka arbetet inom ramen för NOV i förebyggande syfte och därmed främja barn och ungas utveckling av sunda grundläggande värderingar.