Se alla

Liberalerna i Lidköpings prioriterade frågor

Måndag 13 augusti 2018

Prioriterade frågor
Mycket finns att göra och vi har många svar men vi vill inledningsvis nämna de som vi anser vara de fyra viktigaste frågorna i dagsläget.
1) Bygg inte bostäder i Hamnstaden men utveckla området från Lidan till Vänerblick till ett enhetligt rekreationsområde. Det har tagit alldeles för lång tid och kostat för mycket redan läs mer
2) Elektrifiera Kinnekullebanan. Liberalerna har med Kinnekullebanan i sin nationella plan på riksnivå. Vi ser detta som en direkt nödvändighet för regionens utveckling men även indirekt som reservtrafik för Västra Stambanan.

3) Värna Lidköpings centrum. Liberalerna har varit emot att flytta handel utanför centrum. Vi vill fortsatt prioritera satsningar för ett levande centrum med fri parkering och aktiviteter kring Nya Stadens torg.
4) Lidköping har både stora lån och en stort kapital på börsen. Vi ser ett behov att arbeta med detta mycket mer strategiskt och säkert än vad som görs i dagsläget.