Se alla

Liberalerna går till val på att elektrifiera Kinnekullebanan

Söndag 12 augusti 2018

Från NLT 2018-08-10

Och det är färskt. Enligt Pär Johnsson tog partiets riksorganisation beslutet för en dryg vecka sedan. Partiledaren Jan Björklund står bakom, enligt hans press-sekreterare.

Liberalerna går alltså till val på att man vill satsa de miljarder som krävs för att rusta upp spåren samt elektrifiera hela Kinnekullebanans sträckning från Gårdsjö i norr till Håkantorp i söder.

Pär Johnsson menar att han har lyft blicken från det kommunala och regionala och sett Kinnekullebanan utifrån ett nationellt perspektiv.

– Frånsett fördelarna vi lokalt skulle få med en elektrifiering och upprustning skulle det kunna innebära en avlastning av Västra stambanan. Det är i dag stora problem och när stopp eller underhåll sker drabbas alla tåg mellan Göteborg och Stockholm, säger han.

När det inträffar skulle, enligt Pär Johnsson, tågen på stambanan kunna svänga in på Kinnekullebanan vid Gårdsjö, fortsätta söderut och återansluta till stambanan söder om Håkantorp.

– Förutsatt då att Kinnekullebanan är elektrifierad och anpassad. Jag tror att det nationella perspektivet, att man kan avlasta Västra stambanan, är ett perspektiv som saknats. Det är nog också det som gjort att partiledningen ser positivt på detta, säger han och fortsätter:

– Genom att göra satsningen på hela Kinnekullebanans sträckning kommer man också runt gnabbet om vilka delsträckor som ska gå först.

Han menar att inget parti skulle kunna säga nej.

– Garanterat kommer alla partier, i alla fall lokalt, att säga ’så ska vi göra, det här är lösningen’. Det finns ingen som kan säga nej till detta.

Trafikverket har tidigare räknat på vad en upprustning och elektrifiering av Kinnekullebanan skulle kosta. Svaret blev 3,9 miljarder kronor.

Varför ska staten prioritera just detta?

– För att kunna avlasta Västra stambanan. Kan man leda trafiken via Kinnekullebanan får man möjlighet till underhåll.

Enligt Liberalernas trafikpolitiske talesperson Nina Lundström måste först en ny utredning göras för att få fram en aktuell prislapp. Om Liberalerna på riksplanet efter valet fortfarande befinner sig i opposition kommer man att motionera om detta.

– Om vi istället är i regeringsställning kommer vi att driva frågan om att ge Trafikverket det uppdraget.

Om var de cirka fyra miljarderna ska komma ifrån som ska bekosta kalaset, säger Nina Lundström så här:

– Först får man ta fram en prislapp. Men vi har ju ett system där staten går in med 50 procent och ibland mycket, mycket mer. Det får man så klart titta på, men det blir en helt annan sak om man lyfter frågan som ett nationellt intresse.

Nya spår snart på plats

Att rusta upp och satsa på Kinnekullebanan vill många partier göra, och har velat under lång tid. Förslagen kring upprustning, en eventuell elektrifiering eller inte och vilka sträckor som kan bli först ut, har varit på tapeten bland såväl lokala partiföreträdare i kommunerna längs banan, liksom regionpolitiker under lång tid.

Enligt en några år gammal beräkning av Trafikverket skulle en upprustning av banvallen samt en elektrifiering av Kinnekullebanans hela sträckning gå på 3,9 miljarder kronor, ett belopp som hittills ansetts vara för stort.

Trafikverkets nuvarande plan är att byta spår på den södra delen av sträckan, det vill säga Håkantorp–Lidköping, för att kunna öka hastigheten och underlätta pendling mot Göteborg. Enligt Trafikverket ska det arbetet dra igång i år eller nästa. I planen finns dock ingen elektrifiering av sträckan, utan dieselloken skulle rulla på som vanligt.