Se alla

Liberalerna i Lidköping

Måndag 13 augusti 2018

Lidköping har alla förutsättningar för att på riktigt bli en trygg och hållbar kommun för alla. Men då fordras ett ledarskap som levererar och ser till så att beslut blir verklighet.
Liberalerna är ett av Lidköping mest aktiva partier och har under denna mandatperiod än så länge lämnat in 23 motioner till kommunfullmäktige. Vi tar inte utgångspunkt i hur det har varit utan vad vi kan göra. Mycket av våra politiska förslag blir efter några år även andra partiers frågor. Vi välkomnar detta och kommer inte sluta ligga steget före. Så gäller i dagsläget tex. badhus vid Framnäs, utveckla hamnstaden men utan bostäder, utveckla centrum före externa handelsområden, m.m.
Vi ser en kommun där alla får plats och ger inte skillnad på om du är nyinflyttat eller om du levt här länge. Samma regler, ansvar och förutsättningar gäller för alla.
Vi ser ett ansvar att utveckla staden för alla invånare och inte bara för ett fåtal.
Liberalerna i Lidköpings centrala budskap är att vi som Liberala politiker har en skyldighet att utan prestige eller politiska bindningar agera för att skapa ett Lidköping där varje individ kan utvecklas och känna trygghet. Samtidigt har samhället såväl som varje individ en skyldighet att verka för att varje individs rättigheter skyddas. Vi tror därför på vikten av att samhällskontraktet upprätthålls, att kommunen ska bedrivas effektivt och ekonomiskt sunt och begränsas till dess grundläggande uppgifter.