Se alla

Du skall vara trygg i Lidköping

Måndag 13 augusti 2018

Lidköping skall vara en mycket trygg kommun när det gäller att vistas ute och att kunna få stöd och hjälp när jag behöver.
Liberalerna vill:

• Bostadsinbrott och andra tillgreppsbrott måste förhindras. Arbetet mellan polis, invånare och kommunen bör fördjupas och nya arbetssätt prövas.
• Kommunen bör införa trygghetsvärdar under kvällar och nätter då många personer är i rörelse.
• Arbetet med att se över belysning på allmänna platser skall fortgå.
• Ingen skall behöva vara hemlös i Lidköping. Uteliggare och hemlösa måste erbjudas eget boende.
• Kommunen skall arbeta aktivt mot alla typer av missbruk – särskilt hos unga. Detta skall ske både i skolor och i övriga samhället. Det skall finnas bra information och stöd för anhöriga.
• Utökade kontroller i skola skall göras gällande narkotikainnehav eller försäljning.
• Kommunen bör införa en tydlig uppföljning av statistik avseende begångna brott och antalet polisanmälningar samt vara beredd att vidta åtgärder för att minska brottsligheten. En nollvision mot brott bör antas.

• Social och arbetsmarknadsnämnden får de möjligheter de behöver för att stödja och hjälpa de som är mest utsatta i vår kommun. I dagsläget begränsas detta.
• Vuxennärvaro i de miljöer barn och unga rör sig måste öka.