Se alla

Integration i Lidköping

Måndag 13 augusti 2018

Lidköping skall aktivt arbeta för ett väl integrerande samhälle. Det största ansvaret ligger på varje enskild individ att integrera sig i och bli en del av samhället. Kommunen ansvar ligger i att möjliggöra detta genom framförallt utbildning i Svenska och samhällskunskap.
Samma regler och möjligheter skall gälla för alla
Liberalerna vill:

• Kommunen bör gå i frontlinjen för s k inträdesjobb.
• Fortsätt att stimulera utvecklingen av Campus och öka hastigheten för valideringar.
• Fler skall gå Svenska för Invandrare (SFI) med förstärkt samhällskunskap. Svenska språket är en förutsättning för integration och samhällskunskap en nödvändighet för att kunna bli en del av samhället.
• Krav på motprestation för alla invånare för att få ekonomiskt stöd.
• Bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck var det än förekommer och acceptera inte könsdiskriminering.
• Stopp för nya religiösa friskolor.
• Säkerställa att föreningar som uppbär kommunala föreningsbidrag bedrivs enligt demokratiska regler och enligt våra gemensamma värderingar.