Se alla

Äldreomsorg i Lidköping

Måndag 13 augusti 2018

När vi blir äldre skall vi inom äldreomsorgen inte fråntas vår frihet och rättigheter. Det är inte en fråga om vid vilken ålder jag som individ skall få bestämma över hur jag vill ha mitt liv. Vi vill ha ett mer individuellt system som mer tar hänsyn till just mina behov och önskemål oavsett ålder. Det är lätt att tro att vi har bra omsorg om det inte tillåts något att jämföras med.
Liberalerna vill:
• Vi vill införa en värdighetsgaranti inom äldreomsorgen.
• Vi vill införa LOV (Lag om valfrihetsystem) inom vård och omsorg.
• Det skall inte skall finnas några köer till demensboende.
• En äldreombudsman och ett äldreråd införs för att ta tillvara äldres egna önskemål och ge råd till politik och tjänstemän.
• Utvecklingen av seniorcentra skall fortsätta.
• Maten som serveras för äldre skall vara näringsrik, miljövänligt framtagen, närproducerad och i möjligaste mån tillagad i hemmet.
• Den äldre skall erbjudas valmöjlighet när det gäller att beställa mat. Måltiden skall vara en höjdpunkt.
• Säkerställ att det finns tillräckligt många trygghetsboenden på olika platser inom Lidköping.
• När man är äldre skall man få möjlighet att få hjälp av en äldrelots inom kommunen för vägledning i frågor om boende m m.
• Möjliggör för sociala kontaktpersoner som stöd mot ensamhet.
• Inför en familjekoordinator med uppgift att biträda och avlasta familjer med barn som har särskilda behov.