Se alla

Jämställdhet i Lidköping

Måndag 13 augusti 2018

Som liberaler verkar vi för att både män och kvinnor får lika rätt till frihet, ansvar och makt. Vi ser till individen istället för till kön. Vi ser också att våld i nära relation måste upphöra,
Liberalerna vill att:
• Förskola, grundskola och gymnasium i Lidköping skall arbeta aktivt med jämställdhetsfrågor.
• Stödet till kvinno- och mansjourer förstärks.
• Lidköpings kommun skall aktivt verkar för att motverka löneskillnader mellan män och kvinnor så att dessa skillnader är borta inom mandatperioden. Det skall ske en årlig lönekartläggning.
• Alla tjänster i kommunen ska vara heltidstjänster. Heltid skall vara en rättighet och deltid en möjlighet.
• Det skall löna sig att utbilda sig och ta ansvar även inom kvinnodominerande yrken. De karriärtjänster vi inför för lärare och sjuksköterskor vill vi även införa för förskollärare.
• Oavsett religion eller historia så är varje individs jämställdhet en rättighet och ett krav i vårt samhälle. Det skall bedrivas ett aktivt arbete för att motverka hederskulturer.