Se alla

Motion – Utöka antalet parkeringsplatser i centrala Lidköping

Måndag 12 augusti 2013

Det är av yttersta vikt att det är så få hinder som möjligt för turister och lidköpingsbor att besöka Lidköpings centrum.

Oavsett hur väl vi bygger ut kollektivtrafiken så kommer bilen ändå att spela en stor roll.

Det är av yttersta vikt för handel och turism att förbipasserande eller besökare i shoppingcentra utanför centrum även lockas in till centrum för dess långvariga överlevnad.

Att finna parkeringsplats i dagsläget är ofta inget större problem men då vi vill ha ökat antal besökare och handel fordras ökad kapacitet.

Vi ser därför ett parkeringshus ovan eller under jord i centrala Lidköping som en nödvändighet.

Folkpartiet föreslår därför att:

Lidköpings kommun planerar in ett parkeringshus ovan eller under jord i centrala Lidköping.

Lidköpings kommun tillser att ett parkeringshus ovan eller under jord i central Lidköping iordningställs.