Se alla

Motion – Rutiner för att förebygga att barn vräks

Torsdag 22 november 2012

Folkpartiet har lämnat in en motion om rutiner för att förebygga att barn vräks. Motionen har remitterats till social- och arbetsmarknadsnämnden för yttrande. Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutade 2012-11-22 att lämna följande svar på remissen:

Social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner Social & Arbetsmarknads redovisning som svar på motionen och kompletterar svaret med att ”Begära att ägardirektiven ses över när det gäller AB Bostäder. För att på ett bättre sätt ge AB Bostäder möjlighet att stödja Social & Arbetsmarknad att hitta bostäder och underlätta hemmaplanlösningar.”

KF Motion (FP ) om rutiner att förebygga att barn vräks