Se alla

Motion – Hur skapar vi en bättre värld för oss alla

Måndag 25 september 2017

Nu när utanförskap och främlingsfientlighet utmanar Sverige behöver vi stärka värdegrundsarbetet i våra skolor. Genom att låta elever i våra skolor i dialog samverka kring hur vi som individer och grupp kan göra skillnad skapas en god grund för ett demokratiskt samhälle och en bättre värld för oss alla.

Genom att befolka ordet civilkurage med fler berättelser, nyanser och ingångar vill vi få fler människor att ta ansvar för sig själva och varandra. Vi är övertygade om att civilkurage, liksom vilken annan färdighet som helst, går att träna. Med små och konkreta steg kan vi bygga upp mod för att agera medmänskligt i vardagliga situationer.

Att stå upp för något man tror på är svårt. En rad sociala mekanismer kan stå i vägen för vår ambition att göra gott. Till exempel tenderar vi ofta till att följa med strömmen och anamma majoritetens åsikter eller handlingar, även om vi egentligen inte anser att dessa är riktiga. En annan vanlig mekanism är att avskriva sig ansvar för någon oförrätt som begås, då man lätt tänker att någon annan har ansvaret. Risken är att alla tänker likadant, och det slutar med att ingen agerar.

Bristande civilkurage kan också helt enkelt bero på rädsla eller okunskap om hur vi kan agera. Därför är det extra viktigt att öka medvetenheten kring hur vi kan visa civilkurage och att träna oss genom enkla, vardagliga handlingar.

Precis på samma sätt som att vi har brandövningar, tror vi att man kan träna sitt civilkurage. Genom att upprepa ett handlingsmönster och reflektera kring svårigheter och möjligheter, kan vi alla bli bättre på att agera medmänskligt.

Raoul Wallenberg Academy inspirerar nya generationer att skapa medmänsklig förändring. Syftet med akademin är att inspirera unga att agera för alla människors lika värde. Det gör vi genom att erbjuda verktyg, kunskap och långsiktiga projekt. Läs mer på www.raoulwallenberg.se

Med anledning av detta yrkar Liberalerna i Lidköping att:

  • Lidköpings kommun uppdrar åt Grundskolan och Gymnasiet att senast 2019 initiera ett samarbete med Raoul Wallenbergs Academy med syfte att på ett strukturerat sätt arbeta med värdegrundsuppdraget enligt det program de har tagit fram (Kubprojektet, train the trainerutbildning samt deltagande på Raoul Wallenbergsdag den 27 augusti 2019 – Sveriges nationella dag för medmänsklighet och civilkurage).
  • Bereda lärare möjlighet att delta i Train-the-Trainerutbildning där process och verktyg lärs ut nödvändiga för genomförande av programmet.

 


 

ETT SAMARBETE MED RAOUL WALLENBERG ACADEMY

Vi hjälper kommuner att konkretisera demokratiuppdraget.

Det lokala demokratiarbetet börjar i skolan – utan ett bra värdegrundsarbete i skolan får man inget demokratiskt samhälle.

Vi på Raoul Wallenberg Academy hjälper kommunen och skolan att arbeta systematiskt och långsiktigt med värdegrundsuppdraget utifrån 3 byggstenar:

Kunskap om mänskliga rättigheter och medmänskliga skyldigheter. Kubprojektet ”Varje människa kan göra skillnad” består av 30 svarta kuber i stål, en för varje mänsklig rättighet, som skickas till utvalda skolor runt om i Sverige. I klassrummet diskuteras vad rättigheten innebär och efterlevs därefter använder eleverna sin kreativitet för att illustrera vad den mänskliga rättigheten betyder för dom. Kraftfullt integrationsverktyg – kuben är även en naturlig mötesplats för nyanlända och etablerade ungdomar att arbeta tillsammans och dela perspektiv och erfarenheter kring mänskliga rättigheter. På sommaren flyttas kuben från skolgården till en offentlig plats i kommunen och eleverna sommarjobbar som ”kubvärdar” och för dialog och inspirerar allmänheten om mänskliga rättigheter och medmänskliga skyldigheter.

Civilkurage utifrån kunskap om mänskliga rättigheter får vi ungdomarna att reagera för att sen agera. Eleverna får under sin gymnasietid utveckla sitt värdebaserade självledarkskap. Under upplevelsebaserade processer utforskar dom sina och andras personliga värderingar och styrkor. Syftet är att hitta sin inre kompass och känna att man kan och vill skapa skillnad utanför sig själv. Processen och verktygen lärs ut i en Train-the-trainerutbildning för verksamma inom skolan.

Förebilder och skapa nätverk arbetet avslutas varje år med att skolor från både Sverige och utomlands samlas för att tillsammans fira och uppmärksamma allt gott som händer i samhället. Detta sker på Raoul Wallenbergs dag – Sveriges nationella dag för civilkurage och medmänsklighet. Lokala hjältar agerar i Raoul Wallenbergs anda hyllas och akademin delar ut Raoul Wallenbergpriset, ungdomspriset Ungt Kurage och nytt för i år Kommunpriset till en medmänsklig kommun.

Ett samarbete med Raoul Wallenberg Academy innebär att skolan ingår i ett nätverk för erfarenhetsutbyte och gemenskap både nationellt och internationellt. Genom regelbundna nätverksträffar, digitala forum och Raoul Wallenbergs dag skapas best practice för värdegrundsarbete och motivation att fortsätta göra skillnad.