Se alla

Liberalt näringspolitiskt program för Lidköping

Lördag 30 juli 2022

Näringslivsprogram

Ett gott företagsklimat är det en kommun kan bidra med för att entreprenörer kan skapa en trygg
arbetsmarknad med trygga jobb. Detta skapar i sin tur skatteintäkter till vård, skola och omsorg
m.m. Ett gott företagsklimat skapar även en attraktivitet för fler företag att etablera sig i vår
kommun, vilket i sin tur skapar än fler arbetsplatser vilket ger än mer skatteintäkter och
möjligheter till än bättre skattefinansierade verksametern. Ett gott företagsklimat är grunden för
nyetableringar och ett utvecklande näringsliv. Organisationen Svenskt näringsliv undersöker varje
år hur företagsklimatet ser ut genom att tillfråga företagare i hela landet och i svaren från
Lidköpings näringsliv så rasar omdömet. Lidköping har nu plats 269 utav 290 kommuner i Sverige
och det är helt oacceptabelt. Ett positivt näringsliv föder näringsliv. Lidköping måste bli en
företagsvänlig kommun, där man vill starta och utveckla sitt företag.

 • Liberalerna i Lidköpings näringslivsprogram
  • Möjliggöra för unga att driva företag/UF-företag som sommarjobb.
  • Fler och riktade åtgärder ska startas upp för att stötta och hjälpa företag som vill
  etablera sig i Lidköping. Arbetet bör bedrivas mer uppsökande från kommunens sida.
  • Förenkla kommunala regler och tillse att det generellt blir lägre kostnader för
  företag.
  • Etablera en inkubatorsverksamhet för företag som hjälper människor att
  förverkliga deras affärsidéer.
  • Stärk samarbetet mellan kommunen, universitet, högskola och näringsliv.
  • Vidareutveckla arbetet med att erbjuda eftergymnasiala utbildningar av olika slag
  för att bidra till kompetensförsörjning.
  • Kommunikationer till och från Lidköping måste utvecklas.
  o Bygg ut och säkra driften av Kinnekullebanan
  o Säkerställ att spårtrafik och hamnverksamheten kopplas ihop. Detta för att
  säkerställa långsiktigt nyttjande av hamnen i Lidköping, Skapa möjligheter till
  miljövänlig transport i stället för omlastning till lastbil samt påvisa vikten och
  behovet av en välfungerande och utbyggd Kinnekullebana.
  o Prioritera utbyggnaden av Riksväg 44 genom samfinansiering. Detta skulle lösa
  mycket av dagens trafikproblem
  • Inför ett mål med hur många arbetstillfällen det skall finnas i Lidköping 2030.
  Detta för att få fokus på näringslivsfrågor i samtliga kommunala verksamheter. Målet
  skall ersätta nuvarande befolkningsmål.
  • Lyft samtliga näringslivsfrågor till kommunstyrelsen under en initial
  reformeringsperiod för att snabba på beslutprocesser och synliggöra ansvarsfrågan.
  • Utveckla bemötandet och dialogen mellan näringslivets och kommunens
  representanter.
  • Utveckla attraktionskraften för Lidköping som turistort för att gynna handel,
  övernattningar och arbetstillfällen.
  o Skapa ett område längs Lidans östra sida från dom tidigare kolhögarna längst med
  Lidan till Vänern och därefter fram till småbåtshamnen med möjligheter till
  restauranger, barer, ställplatser, gästhamn och musikevent. Lidköping måste
  utnyttja vattnet som en attraktion för både Lidköpingsbor och turister.
  o Håll centrum levande genom att än mer utnyttja Nya stadens torg för musik och
  restaurangplatser som ett komplement till torgmarknaden.
  o Skapa en attraktionskraft för båttrafik till Lidköping genom centrumnära
  gästplaster.
  o Tillse att våra infarter till Lidköping är välkomnande och vackra med informativ
  marknadsföring om att stanna till i Lidköping för en paus i stället för att köra
  förbi.
  • Stoppa utbyggnad av sjö nära verksamhetsmark i Östra hamnen genom
  dumpningen av schaktmassor i Vänern. Ny verksamhetsmark skall ej ligga sjö nära om
  det ej är verksamhet som är beroende av sjö nära läge. Låt inte våra barn och barnbarn
  få problem i framtiden med att köpa loss mark såsom i västra hamnen.
  Liberalerna i Lidköping har erfarenhet från näringslivet kombinerat med erfaret politiskt
  ledarskap och handlingskraft för att leda denna nödvändiga förändring.

Liberalerna i Lidköping Juli 2022

Pär Johnson, Gruppledare, kommunalrådskandidat
Veronica Bärling, Företagare, kommunfullmäktigekandidat
Patrick Pilhagen, Företagsrådgivare, kommunfullmäktigekandidat
Käth Birgetz, Företagare, kommunfullmäktigekandidat
Henrik Gallus, Företagare, kommunfullmäktigekandidat
Roger Synnerdahl, Fd. Försäljningschef, kommunfullmäktigekandidat

 

Läs vårt handlingsprogram för ett bättre näringslivsklimat i Lidköping: Liberalt näringslivsprogram för Lidköping