Liberalerna i Lidköping vill att:

 • Den äldre själv skall få styra när och hur hjälp och service skall ske.
 • Parboendegaranti skall gälla även i Lidköping.
 • Att den äldre skall erbjudas valmöjlighet när det gäller att beställa mat.
 • Fortsätta utveckla av äldrecentra.
 • Samverkan mellan förvaltningar för att möta upp den äldres/ handikappades behov.
 • Att vi i Lidköpings kommun erbjuder rehabilitering för de äldre som råkat ut för skador som kräver någon form av träning för att kunna i den mån det går återgå så snabbt till en fungerande vardag.
 • Införande av LOV (Lag om valfrihetsystem) – inom vård och omsorg.
 • Någon form av trygghetsboende på Kållandsö.
 • Det inte skall vara några köer till demensboende.
 • Verka för att handikapplanen genomförs fullt ut.
 • Införa en värdighetsgaranti inom äldreomsorgen.
 • införa en äldreombudsman och ett äldreråd för att ta tillvara äldres egna önskemål
 • Maten som serveras för äldre skall vara näringsrik, miljövänligt framtagen, närproducerad och i möjligaste mån tillagad på plats. Måltiden skall vara en höjdpunkt.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.