Se alla

Vård och Omsorg

Liberalerna vill:

Liberalerna i Lidköping vill att:

 • Den äldre själv skall få styra när och hur hjälp och service skall ske.
 • Parboendegaranti skall gälla även i Lidköping.
 • Att den äldre skall erbjudas valmöjlighet när det gäller att beställa mat.
 • Fortsätta utveckla av äldrecentra.
 • Samverkan mellan förvaltningar för att möta upp den äldres/ handikappades behov.
 • Att vi i Lidköpings kommun erbjuder rehabilitering för de äldre som råkat ut för skador som kräver någon form av träning för att kunna i den mån det går återgå så snabbt till en fungerande vardag.
 • Införande av LOV (Lag om valfrihetsystem) – inom vård och omsorg.
 • Någon form av trygghetsboende på Kållandsö.
 • Det inte skall vara några köer till demensboende.
 • Verka för att handikapplanen genomförs fullt ut.
 • Införa en värdighetsgaranti inom äldreomsorgen.
 • införa en äldreombudsman och ett äldreråd för att ta tillvara äldres egna önskemål
 • Maten som serveras för äldre skall vara näringsrik, miljövänligt framtagen, närproducerad och i möjligaste mån tillagad på plats. Måltiden skall vara en höjdpunkt.