Liberalerna i Lidköping vill att:

 • Det ges bättre förutsättningar för Lidköpingsbor och turister att komma ut i skärgården till mindre öar. Detta kräver en förbättrad infrastruktur i skärgården med bland annat bryggor och matställen.
 • Det anläggs en riktig gästhamn i Lidan.
 • Det anläggs en strandpromenad från Lidan längs vattnet i Ö Hamnen ända bort till Ö Sannorna.
 • Föreningslivet uppmuntras att anordna en årlig regatta med temat ”Sjöstaden Lidköping”.
 • Det Införs p-skiva eller motsvarande i centrum för att främja handeln i centrum.
 • Utredning görs gällande eventuellt behov av ett centrumnära parkeringshus.
 • Möjligheter skapas för fler företagare att använda sig av Industrihotell i Lidköping.
 • Det skapas en konferensanläggning med stor hotell kapacitet, gärna i anslutning till campingen. Stimulera utbyggd kapacitet av bed and breakfast, vandrarhem i staden och inte minst i sjönära lägen på landsbygden.
 • Det Iordningsställs uppställningsplatser för husbilar i centralt läge. Gärna i Hamnstadsområdet med sjöutsikt.
 • Kvällsaktiviter genomförs vid Nya stadens torg under sommarhalvåret. Tex. Onsdagskvällar då torghandeln skulle kunna starta vid lunch och avslutas med musikuppträdanden på kvällen.
 • Lidköping växer där medborgare och företag vill bygga och inte bara förtäta bebyggelsen. Våra skogsområden runt Lidköping ska dock skyddas mot exploatering. Skogsområden ska bara i undantagsfall få exploateras till annat ändamål än för rekreation och turism.
 • Utbyggnaden av områden för nyetablering av företag ska på kort sikt koncentreras till området söder om Kartåsenområdet och ej som idag i Östra hamnen. På längre sikt bör utbyggnaden följa framtida sträckning av väg 44 med hänsyn till transporter m.m.
 • Hovby flygplats värnas som en framtida strategisk resurs
 • Vi utvecklar våra in och utfarter till och från centralorten så besökande får ett positivt intryck kombinerat med betydligt mer turistinformation.
 • Vi fortsatta bygger ut gång och cykelvägar både i staden och på landsbyggden. Detta för att undvika olyckor och för att främja och få en aktiv vardag. Vi vill ha säkrare och fler cykelvägar i centrum samt gång och cykelvägar mellan:
  a. Lidköping, Vinninga och Läckö.
  b. Lidköping och Järpås.
  c. Lidköping och Mellby.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.