Se alla

Lidköping – Sjö-, Handels- och Turistkommun

Liberalerna vill:

Liberalerna i Lidköping vill att:

 • Det ges bättre förutsättningar för Lidköpingsbor och turister att komma ut i skärgården till mindre öar. Detta kräver en förbättrad infrastruktur i skärgården med bland annat bryggor och matställen.
 • Det anläggs en riktig gästhamn i Lidan.
 • Det anläggs en strandpromenad från Lidan längs vattnet i Ö Hamnen ända bort till Ö Sannorna.
 • Föreningslivet uppmuntras att anordna en årlig regatta med temat ”Sjöstaden Lidköping”.
 • Det Införs p-skiva eller motsvarande i centrum för att främja handeln i centrum.
 • Utredning görs gällande eventuellt behov av ett centrumnära parkeringshus.
 • Möjligheter skapas för fler företagare att använda sig av Industrihotell i Lidköping.
 • Det skapas en konferensanläggning med stor hotell kapacitet, gärna i anslutning till campingen. Stimulera utbyggd kapacitet av bed and breakfast, vandrarhem i staden och inte minst i sjönära lägen på landsbygden.
 • Det Iordningsställs uppställningsplatser för husbilar i centralt läge. Gärna i Hamnstadsområdet med sjöutsikt.
 • Kvällsaktiviter genomförs vid Nya stadens torg under sommarhalvåret. Tex. Onsdagskvällar då torghandeln skulle kunna starta vid lunch och avslutas med musikuppträdanden på kvällen.
 • Lidköping växer där medborgare och företag vill bygga och inte bara förtäta bebyggelsen. Våra skogsområden runt Lidköping ska dock skyddas mot exploatering. Skogsområden ska bara i undantagsfall få exploateras till annat ändamål än för rekreation och turism.
 • Utbyggnaden av områden för nyetablering av företag ska på kort sikt koncentreras till området söder om Kartåsenområdet och ej som idag i Östra hamnen. På längre sikt bör utbyggnaden följa framtida sträckning av väg 44 med hänsyn till transporter m.m.
 • Hovby flygplats värnas som en framtida strategisk resurs
 • Vi utvecklar våra in och utfarter till och från centralorten så besökande får ett positivt intryck kombinerat med betydligt mer turistinformation.
 • Vi fortsatta bygger ut gång och cykelvägar både i staden och på landsbyggden. Detta för att undvika olyckor och för att främja och få en aktiv vardag. Vi vill ha säkrare och fler cykelvägar i centrum samt gång och cykelvägar mellan:
  a. Lidköping, Vinninga och Läckö.
  b. Lidköping och Järpås.
  c. Lidköping och Mellby.