Se alla

Kreativa och Hållbara Lidköping

Liberalerna vill:

Liberalerna i Lidköping vill att:

  • Kommunen ska arbeta aktivt för att skapa en bra arbetsmiljö och attraktiva arbetsplatser. Personalpolitiken ska ge den enskilde medarbetaren stort egenansvar att i den egna arbetsgruppen forma sina arbetsvillkor.
  • Ansvar och befogenheter ska ligga så långt ut i organisationen som möjligt för att frigöra den kraft, kunskap, kreativitet och engagemang som finns hos medarbetarna.
  • Heltid skall vara en rättighet men deltid en möjlighet. Förvaltningarna måste bli bättre på att ta till vara duktig visstidsanställd personal, så att den egna eller någon annan förvaltning kan erbjuda en fast anställning.
  • Lönen måste svara upp mot medarbetarnas kompetens, engagemang, erfarenhet och ansvarstagande. Detta är centralt i arbetet med att göra kommunen mer jämställd.
  • Kommunen utvecklar en samlad strategi för kompetensutveckling för all personal och fastställer ett inriktningsmål för hur mycket resurser som bör avsättas. Kompetensutveckling är en nyckelfråga i en professionell organisation som Lidköpings kommun.
  • Kommunen skall vidareutveckla det kommunala ledarskapsprogrammet för alla chefer, med fokus på bland annat värderingar samt kvalitets- och verksamhetsutveckling med processledarskap.