Liberalerna i Lidköping vill att:

  • Förskola, grundskola och gymnasium i Lidköping skall arbeta aktivt med jämställdhetsfrågor. Varje skolenhet skall ha en plan för hur man arbetar med jämställdhetsfrågorna, genusfrågor.
  • Man har jämställdhets perspektivet med sig i alla beslut som fattas inom Lidköpings kommun.
  • Stödet till kvinno- och mansjourer förstärks.
  • Lidköpings kommun aktivt verkar för att motverka löneskillnader mellan män och kvinnor.
  • Vid tillsättande av chefstjänster i kommunen ska det aktivt arbetas för att uppnå jämställdhet.
  • Alla tjänster i kommunen ska vara heltidstjänster. Den enskilde och kommunen ska dock kunna komma överens om att den enskilde under kortare eller längre tid ska kunna gå ner i arbetstid. För att klara detta behöver arbetstidsplaneringen vara ganska lång, ett halvår upp till ett år.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.