Se alla

Jämställdhet

Liberalerna vill:

Liberalerna i Lidköping vill att:

  • Förskola, grundskola och gymnasium i Lidköping skall arbeta aktivt med jämställdhetsfrågor. Varje skolenhet skall ha en plan för hur man arbetar med jämställdhetsfrågorna, genusfrågor.
  • Man har jämställdhets perspektivet med sig i alla beslut som fattas inom Lidköpings kommun.
  • Stödet till kvinno- och mansjourer förstärks.
  • Lidköpings kommun aktivt verkar för att motverka löneskillnader mellan män och kvinnor.
  • Vid tillsättande av chefstjänster i kommunen ska det aktivt arbetas för att uppnå jämställdhet.
  • Alla tjänster i kommunen ska vara heltidstjänster. Den enskilde och kommunen ska dock kunna komma överens om att den enskilde under kortare eller längre tid ska kunna gå ner i arbetstid. För att klara detta behöver arbetstidsplaneringen vara ganska lång, ett halvår upp till ett år.