Se alla

Företagande och Näringsliv

Liberalerna vill:

Liberalerna i Lidköping vill att:

  • Samarbetet utökas mellan kommunen universitet/högskola samt näringsliv med fokus på etablering av behovsdrivna högre yrkesorienterande utbildningar för att stärka kompetensförsörjningen.
  • Näringspolitik genomsyrar alla kommunala beslut.
  • Infrastrukturen till och från Lidköping förbättras.
  • Vi utvecklar handel, turism, idrott och kultur för fler jobb.
  • Vi minskar krångel i samband med service till näringslivet.
  • Antalet kontorshotell utökas med funktioner för gemensam service, administration, möteslokaler mm för mindre tjänsteföretag, för att skapa ökade möjligheter för ökad sysselsättning genom distansarbete i samverkan med etablerade kunskapsföretag.