Se alla

Ekonomi

Liberalerna vill:

Liberalerna i Lidköping vill att:

  • Vi beslutar om en långsiktig plan för att öka skatteunderlaget via ökat näringsliv, fler kommuninvånare och ökad turism så att vi klarar egenfinansiering i större utsträckning.
  • Vi omvandlar en del av kapitalet till strategiska investeringar med tillväxtfokus och därmed ökade skatteintäkter.
  • Vård skola och omsorg prioriteras i det kommunala budgetarbetet. Grundskolan får i förhållande till jämförande kommuner ett mindre anslag i Lidköping och det vill vi förändra. Skolresultatet stiger men personalen slits ut.
  • Antalet anställda inom kommunens verksamheter kommer inte att minska utan på sikt troligen att öka.