Se alla

Det här vill vi med Lidköping 2023-2026

LIDKÖPING HAR ALLA FÖRUTSÄTTNINGAR ATT BLI EN TRYGG OCH HÅLLBAR KOMMUN FÖR ALLA. MEN DÅ FORDRAS ETT POLITISKT LEDARSKAP MED ERFARENHET OCH KOMPETENS SOM UTAN PRESTIGE KLARAR AV ATT HÅLLA IHOP POLITIKEN, LEVERERA OCH GÖRA VERKLIGHET AV BESLUT.

Nedan listar vi några prioriterade frågor för oss liberaler.
• Utveckla skolan så att alla får en möjlighet att utvecklas.

 • Vi satsar budgetmässigt återigen mer pengar än övriga partier för att anställa fler vuxna i skolan.
 • Vi vill återinföra möjligheten till mindre undervisningsgrupper för barn med extra utmaningar. Alla skall få en möjlighet att lyckas
 • Vi vill omedelbart bygga ett reservvattenintag för att säkra vattenförsörjningen i Lidköping.
  Vi kämpar för valfriheten oavsett ålder och vill därför att äldre även i Lidköping skall kunna välja vem som utför hemtjänsten.
 •  Lidköping har de senaste åren rasat i både näringslivs- och miljöranking i förhållande till övriga kommuner i Sverige som under samma period haft samma utmaningar.
  • Nuvarande majoritet av S, C, KD och MP har bevisligen inte svaren på dessa överlevnadsfrågor. Liberalerna har många kandidater från näringslivet och har ett politiskt ledarskap med förmåga att fokusera på dessa frågor.
 • Det ökade drogmissbruket i allt yngre åldrar i Lidköping måste brytas. Vi satsar stora resurser på familjestöd, sociala insatser och fler resurspersoner som skall jobba ute bland unga.
 • Utveckla västra strandkanten från Lidan mot campingen. Gör en plats för alla Lidköpingsbor och turister att umgås vid, samt se till så att Lidköping äntligen kan få kontakt med Vänern.
 • Utveckla i stället för att avveckla IP Framnäs. IP Framnäs är en anrik och fin anläggning som kan utvecklas för elitfotboll och bättre förutsättningar för friidrott. Detta blir både bättre och mycket billigare än att slösa med skattepengar för att riva och bygga nytt