Se alla
Ewa Sunnercrantz

Ewa Sunnercrantz

Ledamot Kommunfullmäktige, Ordförande i fritidsnämnden

Kontaktuppgifter

Jag jobbar som specialpedagog och har många års erfarenhet av att stötta och hjälpa barn och unga som har lite extra utmaningar i skolan och samhället.

Trygghetsfrågorna står högst upp på dagordningen på min lista. Lidköping behöver satsa mer på ungdomarna, de är vår framtid. Fler aktiviteter och verksamheter måste till och jag vill jobba för att ungdomar ska aktiveras tillsammans med ledare som visar spelreglerna både innanför och utanför aktiviteten. Då kan man skapa trygghet.

I Liberalerna går skolan och omsorgen först och därför är det en oerhörd tillgång för vår politiska grupp att ha Ewa med i vårt team.  Ewa fick 2020 priset årets hjärta utav organisationen Friends på den nationella lärargalan.

Motiveringen till årets Hjärta 2020:

Ewa personifierar en lärare som systematiskt arbetar förebyggande med trygghet och inkludering i klassrummet. Vi vet tack vare forskningen om mobbning att detta även påverkar studieresultaten positivt. Hon skapar relationer till sina elever som kännetecknas av tillit och ömsesidig respekt. Ewa förstår vikten av att hålla ihop sina elever och främja det gemensamma lärandet och utvecklandet, vilket vi vet motverkar ofrivillig ensamhet och mobbning. Vi hoppas och tror att genom att uppmärksamma Ewa kommer hon kunna inspirera fler lärare i vikten av att jobba systematiskt med trygghetsarbete liksom att stimulera till nyfikenhet och respekt för sig själv, sina medmänniskor och sin omvärld. En elev i Ewas klassrum upplever sig sedd, lyssnad på och tagen på allvar.

Läs mer här

Kontaktuppgifter

...