Se alla

Veronica Berling

Ledamot Kommunfullmäktige.

Kontaktuppgifter

Min presentation

Hej här kommer min presentation:

Jag fyller snart 50 och är född och uppvuxen i det lilla fiskeläget Spiken på Kållandsö. Jag bor på ön i en villa. Här odlades mitt intresse för djur och natur som senare gjorde att jag engagerade mig inom politiken – till en början miljöpolitik vid 22 års ålder. Att kunna bada i vår sjö och dricka vattnet samt äta fisken som lever i den blev en drivkraft som fortfarande håller mig engagerad. Jag vill att värmeverket skall ha en dygns-mätare för att minska risken för farligt nedfall i vår sjö. Jag är mycket orolig för dioxinerna som finns i bland annat siken som idag inte får säljas. 

Vårt dricksvatten måste skyddas, ett reservvatten-intag behöver planeras för i framtiden.

Jag är fiskardotter till en yrkesfiskare och har tidigt fått arbeta i familjeföretaget med fiskberedning och försäljning. Det har gjort att mitt hjärta klappar extra för alla företagare och vikten av att stötta dessa så vi får in pengar till vår offentliga sektor. Att underlätta med regler och avgifter, hjälpa nyföretagare och framförallt unga som vill starta företag är frågor som jag driver. Sjöfarten och dess potential är också en fråga som ligger mig varmt om hjärtat. Kan vi få spår till hamnen och utveckla Vänersjöfartens fulla potential går vi steg mot det hållbara samhället. Gods via räls och ”grön köl” skall byggas ut.

Jag arbetar sedan 17 år som gymnasielärare vid De la Gardiegymnasiet och därför är även skolfrågor essentiella för mig. Fler pedagoger och speciallärare krävs för att garantera en kvalitativ undervisning. Vi har många ungdomar med svårigheter och det tar tid att hinna bemöta alla utifrån deras behov. Att satsa på skolan är att satsa på framtiden, ungdomar som inte hamnar i utanförskap förhindrar lidande hos människor och förhindrar ekonomiska kostnader för samhället.

Missbruket av bl a amfetamin ökar i vår kommun, jag arbetar för ett tätare samarbete med polisen, fler vuxna på stan, kameraövervakning på fler platser, fler kvälls- och helgöppna ungdomsgårdar och fler instegs-arbeten för den som inte lyckas riktigt på arbetsmarknaden. Vi är alla vinnare på att ta hand om varandra på riktigt. Vi måste skapa en trygg kommun!

Förutom de ungdomar jag arbetar med har jag tre vuxna pojkar som gått igenom hela skolsystemet, tagit sig in på arbetsmarknaden och fått tag i lägenheter och det har varit en utmaning även om vi har kontakter. I Lidköping har ungdomar svårt att få tag i lägenhet om de inte har fast arbete och kötiderna ligger på flera år. Vi behöver också bygga fler hyresrätter för de med mindre pengar i plånboken.

Det finns naturligtvis mycket att arbeta med i en kommun som jag inte nämnt såsom sjukvård, äldrevård, psykiatri (BUP), kultur- och fritid m.m. Alla viktiga områden. Jag är för ett akutsjukhus, jag är för att ha kvar och utveckla BUP och jag är för fler händer i vården. Jag tycker att vi skall vara försiktiga med skattepengarna som kommer in, minska administration och chefsposter i offentlig sektor – alltså prioritera lärare och vårdande personal – de på golvet.

För övrigt är jag författare och har skrivit tre böcker om människorna som en gång levat i Spiken och format fiskeläget till det det är idag. Dessa säljs i en bod i Spiken, så jag är även småföretagare. Jag älskar att vara på sjön eller vara i min trädgård och anlägga en ny rabatt.

Mina uppdrag denna mandatperiod: Kommunfullmäktige, Samhällsbyggnadsnämnden och dess arbetsutskott, huvudman i Sparbanken och sekreterare i styrelsen för Liberalerna.

Tack för att du tog dig tid att läsa!

Kontaktuppgifter

...