Se alla

Liberalerna värnar IP Framnäs

Fredag 15 juli 2022

I senate budgetbesluten inför kommande år så gjorde Liberalerna med stöd av Vänsterpartiet gemensam sak i att försöka förmå den styrande majoriteten att förändra budgeten så att det kan ske en upprustning av IP Framnäs istället för att riva och bygga bostäder. Vid votering så röstade S, KD, C, MP och M emot detta förslag. SD avstod från att rösta vilket gjorde att L och V var ensamma om att vilja inte bara bibehålla utan rusta upp IP Framnäs för elitfotboll och utökade möjligheter för Friidrotten.

 

Här nedan är även ett initiativärende som Liberalerna lämnade in på kommunstyrelsen men som tyvärr avslogs.

Upprusta och utvidga IP Framnäs för Elitfotboll och friidrott

Det pågår i dagsläget planer på att göra om IP Framnäs till bostadsområde vilket i sin tur initierat en utmaning gällande var fotbollens huvudarena liksom friidrotten skall förläggas.

Från Liberalerna ser vi en fördel ekonomiskt och även praktiskt att i stället uppgradera Framnäs IP till en säker och funktionell matcharena för Elitfotboll och friidrott. Ytan går dessutom att förstora genom att te.x. använda yta norr om IP Framnäs i riktning mot Vänermuseet vilket skulle medföra att friidrotten får större ytor.

Nuvarande placering skulle även ge ett välkommet inslag i miljön när området runtomkring enligt plan bebyggs med bostäder. Vi har en stor brist på bostäder i Lidköping, men behöver inte trycka ihop allt boende. VI kan i stället bebygga områden runt om IP Framnäs och även på andra ställen för att i stället få luftig och blandad bebyggelse.

Lidköping har ett extremt stort investeringsbehov framför sig gällande skolor, hamnverksamhet, reningsverk, badhus m.m. detta är något som kommer kommuninvånarna till nytta men som även skall betalas. Liberalerna har gång efter gång yrkat att vi skall använda delar av gullspångskapitalet för investeringar men majoriteten vill istället öka på skuldbördan för oss Lidköpingsbor och presenterar projekt efter projekt till ett historiskt rekord i stora investeringarna och därmed ökad skuldbörda.

Vi Liberaler vill vid varje enskilt tillfälle se vad som kan göras bättre men då i en helhetssyn och även på kreativa och konstruktiva alternativ. Utveckling med eftertanke och utan att skuldsätta oss Lidköpingsbor mer än nödvändigt.

Genom att rusta upp och skapa en modern anläggning på historisk mark för Elitfotboll och samtidigt skapa mer utrymme och bättre förutsättningar för friidrotten samtidigt som vi kommer ned i investeringskostnad och skapar dessutom en blandad bebyggelse.

Detta är för oss Liberaler en mycket viktig fråga och har därför i första hand försökt få till en utredning i kommunen men det stoppades direkt av majoriteten. Nu har vi som nästa steg lämnat in en motion till kommunfullmäktige i Lidköping och funderar även på att initiera en folkomröstning så att Lidköpingsbor får säga sitt innan möjligheterna med IP Framnäs bara finns kvar i historieböckerna.

 

Pär Johnson (L)