Se alla

Kultur i Lidköping

Måndag 13 augusti 2018

En aktiv och ambitiös kulturpolitik är för ett liberalt parti en självklarhet eftersom människor växer i möte med kulturen. Ett aktivt kulturutbud ökar även Lidköpings attraktion för turism och nyinflyttning.
Liberalerna vill:
• Utveckla aulan på DLG-gymnasiet för att möjliggöra en scen för teater, dans och musik. Det ger dubbel effekt då gymnasiet även får en aula som är i behov av renovering.
• Ha ett bättre nyttjande av kommunens lokaler för kulturändamål, exempelvis på kvällstid.
• Hembygdsföreningarna ska ges ett rejält ekonomiskt stöd.
• Tillse att de statliga medel som finns för landsbygdsutveckling även utnyttjas inom kulturområdet.
• Bidragen bättras på till den för samhället så viktiga ungdomsverksamheten som kulturföreningar bedriver.
• Vi vill ge ökade möjligheter till aktiviteter för ungdomar som inte är medlemmar i någon förening. Detta innebär även ökade satsningar på anläggningar och lokaler för dessa grupper.
• Utveckla, ge stöd till hembygdsförening, köp in mer mark och marknadsför det ”Historiska Lidköping”. Limtorget och området däromkring skulle kunna vara grunden för detta. Flytta ett eller fler av de ”röda husen” till detta område.