Se alla

Liberalerna

Under århundraden har liberaler identifierat, bekämpat och rivit hinder för människans frihet. Dessa insatser har lagt grunden till mycket av dagens samhälle. Varje människa är unik och ska oavsett bakgrund, begåvning eller styrka få många möjligheter att utvecklas.

Människan är utrustad med förnuft, känsla, samvete och ansvar. Vi har alla rätt till liv, frihet och sökande efter lycka. Samtidigt har vi ansvar för att dessa rättigheter tillkommer var och en. Respekten för att alla individer är jämlika i värde och värdighet innebär att varje människa har rätt till självbestämmande.

I globaliseringens tid, när människor knyts samman och nationsgränser blir mindre viktiga, skapas nya möjligheter men också nya utmaningar. För att Sverige ska kunna ha fortsatt höga ambitioner för välfärden behövs socialliberala reformer för en mer dynamisk ekonomi, en mer dynamisk arbetsmarknad och ett mer gynnsamt klimat för entreprenörer och företagare.

För att alla ska ha jämlika förutsättningar att förbättra sin tillvaro behövs socialliberala reformer som skapar nya möjligheter för dem som har det svårast. Allra viktigast är en skola som genomsyras av kunskap och bildning, och som har höga ambitioner för alla.

För att alla människor ska känna trygghet när förändringarna går allt snabbare behövs en socialliberal politik för stabila välfärdssystem som ger stöd och ger individen nya livschanser.

Nyheter i Lidköping

13 augusti 2018

Kultur i Lidköping

En aktiv och ambitiös kulturpolitik är för ett liberalt parti en självklarhet eftersom människor växer i möte med kulturen. Ett aktivt kulturutbud ökar även…

 • 13 augusti 2018

  Fritid i Lidköping

  En meningsfull fritid är viktig för alla boende i Lidköping och är en viktig faktor för inflyttning till kommunen. Liberalerna vill: • Bygga ett…

 • 13 augusti 2018

  Jämställdhet i Lidköping

  Som liberaler verkar vi för att både män och kvinnor får lika rätt till frihet, ansvar och makt. Vi ser till individen istället för…

 • 13 augusti 2018

  Äldreomsorg i Lidköping

  När vi blir äldre skall vi inom äldreomsorgen inte fråntas vår frihet och rättigheter. Det är inte en fråga om vid vilken ålder jag…

Sociala medier

 • Följ på: 

Liberalerna i Skaraborgs läns län