Se alla

Liberalerna

Liberalerna i Lidköping

Kunskap, samarbete, kreativitet, genomförande 

Lidköping har alla förutsättningar att bli en trygg och hållbar kommun för alla. Men då fordras ett politiskt ledarskap med erfarenhet och kompetens som utan prestige klarar av att hålla ihop politiken, leverera och se till att beslut blir verklighet. Liberalerna har detta ledarskap.

Vi är i dagsläget ett oppositionsparti i Lidköping och har tagit den rollen på allvar genom att dels just agera och granska majoritetens förslag och förmåga. Men vi är ingen bromskloss som velat söndra utan vi tar ansvar för Lidköpings utveckling och agerar genom att presentera kreativa förslag och lösningar. Många av våra politiska förslag blir efter några år även andra partiers frågor. Vi välkomnar detta och kommer inte sluta ligga steget före men hoppas givetvis att vi får ditt och många andra Lidköpingsbors förtroende så att vi än bättre kan agera i en ledande ställning.
I dagsläget jobbar vi för en ökad trygghet för dig i Lidköping. Vi satsar på att bevara grönområden och stadsnära skogar, skydda centrum och dess biltrafik före externa handelsområden.
För att ta ett verkligt ansvar för miljön, räcker det inte med att många bussar utan passagerare kör varv efter
varv i Lidköping. Vi måste gå från symbolpolitik till att agera. Liberalerna är beredda att göra skillnad i Lidköping och för miljön.

Vi agerar för en kommun där alla får plats och gör inte skillnad på om du är nyinflyttad eller om du levt här länge.
Samma regler, ansvar och förutsättningar gäller för alla.

Vi politiker har ett ansvar att utveckla staden för alla invånare och inte bara för ett fåtal. Liberalerna i Lidköpings
centrala budskap är att vi som liberala politiker har en skyldighet att, utan prestige eller politiska bindningar, agera för att skapa ett hållbart Lidköping, där varje individ kan utvecklas och känna trygghet med ansvar för demokrati och vårt gemensamma samhälle.

 

Nyheter i Lidköping

 • 13 augusti 2018

  Kultur i Lidköping

  En aktiv och ambitiös kulturpolitik är för ett liberalt parti en självklarhet eftersom människor växer i möte med kulturen. Ett aktivt kulturutbud ökar även…

 • 13 augusti 2018

  Fritid i Lidköping

  En meningsfull fritid är viktig för alla boende i Lidköping och är en viktig faktor för inflyttning till kommunen. Liberalerna vill: • Bygga ett…

 • 13 augusti 2018

  Jämställdhet i Lidköping

  Som liberaler verkar vi för att både män och kvinnor får lika rätt till frihet, ansvar och makt. Vi ser till individen istället för…

Liberalerna i Skaraborgs läns län